​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo
Vakgebied
 • Engels
 • Chinees
 • Duits
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Beleid
 • Curriculum
 • Leraarmateriaal
 • Taalbeleid
 • Toetsing
 • Vakdidactiek
 • Verdiepen
 • Verrijken
 • Vakwerkplan
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • Eibo
 • TPO
 • Vvto
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Language Curriculum Design

19-2-2015
Nation, I.S.P., & Macalister, J. (2010). Language Curriculum Design. New York: Routledge.
ISBN

ISBN 978–0–41588–232–3

In deze publicatie, bedoeld voor docenten mvt, leerplanontwikkelaars en opleiders, beschrijven de auteurs stapsgewijs het curriculumontwerp voor Engels als vreemde taal. De informatie is ook relevant voor de ontwikkeling van andere mvt-curricula. Aan de orde komen achtereenvolgens: situatieve factoren van invloed op leerplan; leerdoel en leerbehoefte; versterken van het leren; volgorde van onderwijs; format en presentatie van leerplan; toetsinhoud en toetsmethodes; evaluatie van leerplan; de rol die taalleerders kunnen spelen in curriculumontwikkeling; het kiezen en aanpassen van leergangen; acceptatie van curriculaire verandering creëren en het (na)scholen van taaldocenten.
Contactpersoon