​​​
Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Frans
Vakinhoud
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
  • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Doeltaal-voertaal
  • Vreemdetalendidactiek

Le Français en salle de classe

13-3-2018
Canton, J., & Heebing, S. (2007). Le Français en salle de classe. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor leerlingen en docenten Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel van het boekje is de interactie in de doeltaal tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling te stimuleren en te verbeteren. Daartoe worden de mondelinge taalhandelingen in de klas – zoals informatie vragen en geven, meningen en gevoelens uitdrukken, handelingen in de klas – in deelgebieden aangeboden. Het merendeel van de uitdrukkingen ligt op niveau A van het ERK. De uitdrukkingen op B1-niveau worden met een afwijkende kaderkleur aangegeven. Docenten kunnen de publicatie gebruiken als repertorium bij de meeste gebruiksituaties in de klas.