​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Po
 • Hbo
 • Pabo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Leren overdragen of het geheim van de flipperkast

19-2-2015
Westhoff, G.J. (2009). Leren overdragen of het geheim van de flipperkast. Biezenmortel: MesoConsult.
ISBN

ISSN: 1876-0872

Deze publicatie over elementaire leerpsychologie is bedoeld voor docenten, ontwikkelaars en educatieve uitgevers. Het doel ervan is docenten te helpen om meer vat te krijgen op de leerzaamheid van hun onderwijs en de discussie met andere betrokkenen een rationele en objectieve basis te verschaffen. Aan ontwikkelaars en educatieve uitgevers kan het meer zicht bieden op de effectiviteit van de ontwikkelde producten. De auteur beschrijft de ingrediënten voor goed vreemdetalenonderwijs (de schijf van vijf) en karakteristieken van effectieve mvt-taken. Het is de uitdaging van de docent een didactische flipperkast te ontwerpen, waarmee de leerling een zo hoog mogelijke score kan behalen. De componenten van zo’n uitgekiende flipperkast zijn een groot taalaanbod, de mogelijkheid de taal inhouds- en betekenisvol toe te passen en strategisch te handelen. De taken moeten realistisch, actueel, informatief, functioneel en gevarieerd zijn.