​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum

Les langues vivantes au nouveau lycée

27-3-2018
Ministère de l'Education Nationale. (2011). Les langues vivantes au nouveau lycée.
Het nieuwe Lycée streeft ernaar dat leerlingen ten minste twee vreemde talen beheersen. Hoe het dat wil realiseren, daarover geeft deze site informatie. Het nieuwe programma bouwt voort op het ERK. Het accent zal liggen op de mondelinge taalvaardigheid. Van leerlingen wordt verwacht dat zij in staat zijn om een buitenlandse spreker te begrijpen en zich tegenover hem of haar uit te drukken in alledaagse communicatieve situaties.