​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK

Les langues vivantes au nouveau lycée

19-2-2015
Ministère de l'Education Nationale. (2011). Les langues vivantes au nouveau lycée.
Het nieuwe Lycée streeft ernaar dat leerlingen ten minste twee vreemde talen beheersen. Hoe het dat wil realiseren, daarover geeft deze site informatie. Het nieuwe programma bouwt voort op het ERK. Het accent zal liggen op de mondelinge taalvaardigheid. Leerlingen moeten in staat zijn om een buitenlandse spreker te begrijpen en zich tegenover hem of haar uit te drukken in alledaagse communicatieve situaties. Het nieuwe programma is met ingang van 2011 van kracht geworden.