​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
Vakinhoud
 • Literatuur
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Leerlijn
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Methode
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Literatuuronderwijs
 • Vreemdetalendidactiek
 • ERK

Lezen voor de lijst

19-2-2015
Stichting Lezen, Duitsland Instituut, Universtiteit Utrecht en Universitair onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. (n.d.). Lezen voor de Lijst. Geraadpleegd op 16 augustus 2013.
'Lezen voor de lijst' is bedoeld voor leerlingen van het havo en vwo, hun docenten Duits en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs. De site helpt leerlingen bij de keuze van de boeken die ze voor hun leeslijst moeten lezen en verwerken, en hun docenten bij het adviseren. Met de letterkundige en didactische informatie die bij alle boeken wordt aangeboden, kunnen de docenten hun boekenkennis vergroten en de leerlingen naar een hoger leesniveau leiden. Er worden zes leesniveaus onderscheiden, op basis van het didactisch model van T. Witte. Ook helpt de catalogus mediathecarissen bij het samenstellen en actualiseren van de boekencollectie op school. De site is volop in ontwikkeling.
Contactpersoon