​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Literatuur
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Literatuuronderwijs
 • Vreemdetalendidactiek

Literary Framework for Teachers in Secondary Education

19-2-2015
De projectgroep LiFT-2. (z.j.). Geraadpleegd op 20 augustus 2014.
Deze website is bedoeld voor docenten literatuur en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij het literatuuronderwijs aan jongeren (12- tot 18-jarigen) in het voortgezet onderwijs in Europa. Het Literair Referentiekader beschrijft de niveaus van literaire ontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit:
• overzichten van niveaus van literaire competentie van leerlingen;
• overzichten van de kenmerken van boeken die geschikt zijn voor bepaalde leesniveaus;
• boekenlijsten gerangschikt op niveau;
• overzichten van didactische interventies in de zone van de naaste ontwikkeling die de literaire ontwikkeling van leerlingen stimuleren.
Het Literair Referentiekader is gebaseerd op onderzoek naar de shared pedagogical content knowledge van ruim zestig docenten in de zes landen die bij dit Europese project betrokken zijn: Duitsland, Finland, Nederland, Portugal, Roemenië en Tsjechië.
Het onderzoek voor dit Europese Literair Referentiekader is gebaseerd op onderzoek van Witte (2008). De beschrijvingen van leesniveaus en boekkenmerken sluiten nauw aan bij die van Lezen voor de lijst. Er zijn twee belangrijke aanvullingen: (1) internationale en nationale boekenlijsten die naar niveau zijn ingedeeld; (2) voor elk niveau didactische suggesties voor de docent.
Contactpersoon
Excuses voor het ongemak, maar er is een fout opgetreden in dit onderdeel.