​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Lezen
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Referentiekader
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Literatuuronderwijs
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Literature and Language Awareness: Using Literature to Achieve CEFR levels

19-2-2015
Jones, C., & Carter, A. (2011). Literature and Language Awareness: Using Literature to Achieve CEFR levels. Journal of Second Language Teaching and Research, 1 (1), 69-82.
Dit artikel is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, met name in de bovenbouw. De auteurs van dit artikel pleiten voor een groter aandeel van literatuur in het vreemdetalenonderwijs. Volgens het Europees Referentiekader zou literatuur een rol moeten spelen in het vreemdetalenonderwijs, in elk geval op de hogere niveaus (vanaf B2). Een van de oorzaken van de weerstand van docenten tegen literatuuronderwijs zou volgens de auteurs de veronderstelling kunnen zijn dat literatuur geen direct communicatief nut zou hebben. Maar literatuur leent zich juist goed voor communicatief taalonderwijs, betogen de auteurs. Ze geven ook voorbeelden van taken, gekoppeld aan literaire teksten, waarmee studenten over grammaticale en lexicale aspecten moeten nadenken. Zo kan 'language awareness' via literaire teksten worden gestimuleerd.