​​​
Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
  • Literatuur
Leerplankundig thema
  • Beleid
Vakspecifiek thema
  • Literatuuronderwijs

Literature and Language Awareness: Using Literature to Achieve CEFR levels

27-3-2018
Jones, C., & Carter, A. (2011). Literature and Language Awareness: Using Literature to Achieve CEFR levels. Journal of Second Language Teaching and Research, 1 (1), 69-82.

Dit artikel is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, met name in de bovenbouw. De auteurs pleiten voor een groter aandeel van literatuur in het vreemdetalenonderwijs. Volgens het Europees Referentiekader zou literatuur daarin een rol moeten spelen, in elk geval op de hogere niveaus (vanaf B2). De auteurs verwerpen de veronderstelling dat literatuuronderwijs geen direct communicatief nut zou hebben: literatuur leent zich juist goed voor communicatief taalonderwijs. Ze geven voorbeelden van taken, gekoppeld aan literaire teksten, die leerlingen aanzetten tot nadenken over grammaticale en lexicale aspecten. Zo wordt ook 'language awareness' via literaire teksten gestimuleerd.