​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Manual for Language Test Development and Examining

19-2-2015
Association of Language Testing in Europe. (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe.
Deze handleiding toetsontwikkeling is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs in de moderne vreemde talen, in het bijzonder docenten, docentopleiders en auteurs van leerplanhandreikingen, lesmateriaal en toetsen. Het ERK is een uitgangspunt voor reflectie en communicatie over moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, ook over toetsing en examinering. Deze handleiding geeft aan hoe op basis van het ERK goede taaltoetsen kunnen worden ontwikkeld. De concepten rondom validiteit en betrouwbaarheid komen aan de orde, alsmede de beslissing om een taaltoets af te nemen, de daadwerkelijke constructie, de afname, de dataverwerking en het trekken van conclusies. De publicatie is een aanvulling op de'Manual for Relating language examinations to the CEFR' van 2009.