​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Referentiekader
  • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
  • ERK

Manual for Language Test Development and Examining

31-7-2018
Association of Language Testing in Europe. (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe.

Deze publicatie van 2011 is een aanvulling op de 'Manual for Relating language examinations to the CEFR' van 2009.De handleiding is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, docentopleiders, leermiddelen- en toetsontwikkelaars. Hij geeft aan hoe op basis van het ERK goede taaltoetsen kunnen worden ontwikkeld, afgenomen en beoordeeld.

 

Zie ook Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) Highlights from the Manual, 2011. Hierin bespreken de schrijvers een aantal hoogtepunten uit de in 2009 gepubliceerde Manual.