​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Toetsing en examens
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

31-7-2018
Language Policy Division. (2009). Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Strasbourg: Language Policy Division.

Deze handleiding is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, docentopleiders, leermiddelen- en toetsontwikkelaars. De handleiding biedt praktische richtlijnen voor de ontwikkeling van taaltoetsen gerelateerd aan het ERK. In 2011 is deze aangevuld met de Manual for Language Test Development and Examining.

 

Zie ook Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) Highlights from the Manual. In deze publicatie bespreekt een aantal schrijvers de hoogtepunten uit de in 2009 gepubliceerde Manual.