​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

23-1-2015
Language Policy Division. (2009). Manual for relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Strasbourg: Language Policy Division.
De handleiding biedt praktische richtlijnen voor de ontwikkeling van taaltoetsen gerelateerd aan het ERK. Doel van de publicatie is om kennis en transparantie
te bevorderen op het gebied van assessment gebaseerd op het ERK.