​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Taakgericht onderwijs
 • Leermiddelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Meetlat - Criteria voor TalenQuests

19-2-2015
Westhoff, G.J. (2006). Meetlat - Criteria voor TalenQuests. Geraadpleegd op 10 oktober 2013.
Dit instrument is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen en toepassen van webquests bij de moderne vreemde talen (TalenQuest). Het is een ‘meetlat’ waarmee de effectiviteit van TalenQuests gemeten kan worden. Het instrument bestaat uit drie afdelingen. De eerste heeft betrekking op wegquests in het algemeen. Dan volgen tien criteria vanuit opvattingen over communicatief talenonderwijs (de ‘schijf van vijf’). De laatste tien punten maken een TalenQuest pas echt tot een TalenQuest. Het betreft hier een spectrum met aan de ene kant een web-based minicursus en aan de andere kant de TalenQuest.