​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Inhouden
 • Leermiddelen
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Methoden om een vreemde taal te leren

19-2-2015
Wolf, H. (2007). Methoden om een vreemde taal te leren, in: B. Laudy (red.), Algemene en toegepaste taalkunde. (pp. 66-77). Leeuwarden: Instituut Educatie en Communicatie NHL.
De auteur veronderstelt dat iedereen wel een oordeel heeft over de taallessen die hij of zij heeft gehad. Over de doeltreffendheid van die lessen, over de docent, de leermaterialen en eigen inzet. Maar had je misschien op een andere manier meer geleerd? Met andere woorden, wat wil je straks de leerlingen bijbrengen en hoe? Dit artikel is geschreven voor aankomende taaldocenten. Wolf wil hen ertoe aanzetten na te denken over dit soort vragen. Met dit doel behandelt hij thema’s als wat taal is, wat beheersing is, waar taal voor dient, hoe je je een vreemde taal eigen maakt. Kortom vragen waarop ze een (voorlopig) antwoord moeten hebben als ze les gaan geven. Het artikel besluit met vragen en opdrachten.