​​​
Sector
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo bovenbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Arabisch
 • Chinees
 • Italiaans
 • Russisch
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Meten en beheren van resultaten
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leermiddelen en ICT
 • Referentiekader
 • Verdiepen
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Curriculum
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Grammaticaonderwijs
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek
 • Europees Taalportfolio

Moderne vreemde talen in de onderbouw

19-2-2015
Staatsen, F., Heebing, S., & Renselaar, E. van. (2009). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: Coutinho.
ISBN

9789046901540

Deze handreiking helpt (aankomende) docenten moderne vreemde talen bij de ontwikkeling van uitdagend en efficiënt onderwijs. De uitgangspunten van communicatief vreemdetalenonderwijs en het Europees Referentiekader spelen hierbij een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond bespreken de auteurs de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven en hun onderlinge samenhang. Daarna komen vocabulaire, grammatica en taal en cultuur aan de orde. Ook besteden zij uitgebreid aandacht aan evaluatie en beoordeling, het taalportfolio en aan het concept 'leren leren' in de onderbouw. In alle hoofdstukken zijn relevante voorbeelden en illustraties opgenomen uit recente leergangen voor de talen Engels, Frans, Duits en Spaans, en van de websites bij deze leergangen. De hoofdstukken sluiten af met bronnen voor verdere informatie en verdieping. Het boek beschrijft alle aspecten van het communicatief vreemdetalenonderwijs in de praktijk van de onderbouw en geeft veel aanwijzingen voor leeractiviteiten en adviezen over de didactische aanpak en de opbouw van de leerstof. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan bibliografische aantekeningen, met informatie over relevante bronnen. Achterin zijn een bibliografie en een trefwoordenregister opgenomen. Het wordt aangeraden op de website van Coutinho de lijst errata te downloaden. http://www.coutinho.nl/fileadmin/documenten/vreemdetalenplatform/Errata_Moderne_vreemde_talen_in_de_onderbouw.pdf