​​​
Sector
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Niveau A1 pour le francais. Un référentiel

19-2-2015
Beácco, J.C., & Porquier, R. (2007). Niveau A1 pour le français. Un référentiel. Paris: Didier.
ISBN

9782278056422

Deze publicatie is relevant voor docenten Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ontwikkelaars van lesmateriaal, toetsontwikkelaars, opleiders en docenten die zelf lesmateriaal maken. Het betreft een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van taalkundige competenties nodig voor niveau A1 van het ERK voor het Frans.