​​​
Sector
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Niveau A1.1 pour le français. Référentiel et certification (DILF) pour les premiers acquis en français

19-2-2015
Beácco, J.C., De Ferrari, M., & Lhote, G. (2008). Niveau A1.1 pour le français. Référentiel et certification (DILF) pour les premiers acquis en français. Paris: Didier.
ISBN

9782278058549

Deze publicatie is relevant voor docenten Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ontwikkelaars van lesmateriaal, toetsontwikkelaars, opleiders en docenten die zelf lesmateriaal maken. Het betreft een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van taalkundige competenties nodig voor niveau A1.1 van het ERK voor het Frans.