​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK

Niveau A2 pour le francais. Un référentiel

19-2-2015
Beácco, J.C., Lepage, S., Porquier, R., & Riba, P. (2008). Niveau A2 pour le francais. Un référentiel. Paris: Didier.
ISBN

9782278062997

Deze publicatie is relevant voor docenten Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ontwikkelaars van lesmateriaal, toetsontwikkelaars, opleiders en docenten die zelf lesmateriaal maken. Het betreft een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van taalkundige competenties nodig voor niveau A2 van het ERK voor het Frans.