​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Niveau B1 pour le francais. Un référentiel

19-2-2015
Beácco, J.C., Blin, B., Houles, E., Lepage, S., & Riba, P. (2011). Niveau B1 pour le français. Un référentiel. Paris: Didier.
ISBN

9782278063994

Deze publicatie is relevant voor docenten Frans in het voortgezet onderwijs, ontwikkelaars van lesmateriaal, toetsontwikkelaars, opleiders en docenten die zelf lesmateriaal maken. Het betreft een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van taalkundige competenties nodig voor niveau B1 van het ERK voor het Frans.