​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK

Niveau B2 pour le francais. Un référentiel

19-2-2015
Beácco, J.C., Bouquet, S., & Porquier, R. (2004). Niveau B2 pour le français. Un référentiel. Paris: Didier.
ISBN

9782278055760

Deze publicatie is relevant voor docenten Frans in het voortgezet onderwijs, ontwikkelaars van lesmateriaal, toetsontwikkelaars, opleiders en docenten die zelf lesmateriaal maken. Het betreft een nauwkeurige en uitgebreide beschrijving van taalkundige competenties nodig voor niveau B2 van het ERK voor het Frans.