​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Parolay. Virtueel taaldorp

19-2-2015
Digischool. (2011). Parolay. Virtueel taaldorp.
Parolay is een online virtueel Frans taaldorp, gebouwd in een 3D omgeving. Dit is het tweede virtuele taaldorp van Digischool en kan via een speciale viewer bezocht worden, deze viewer kan op elke computer worden geïnstalleerd (Windows, Mac of Linux). In deze virtuele versie van een taaldorp zijn een flink aantal winkels en openbare gebouwen te vinden. Dankzij de mogelijkheid van spraak (voice) kunnen de leerlingen met elkaar en met b.v. de 'winkeleigenaar' spreken, net als bij een gewoon taaldorp. Daarnaast zal er ook landeninformatie te vinden zijn door middel van audiovisueel materiaal.