​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Interculturele competentie

Plurilingualism, Democratic Citizenship in Europe and the Role of English

19-2-2015
Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, Democratic Citizenship in Europe and the Role of English. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division.
Breidbach levert een bijdrage aan de discussie over Engels in relatie tot meertaligheid. Meertaligheid wordt in veel aanbevelingen van de Raad van Europa als beginsel en doel gezien als het om taalbeleid gaat. Burgerschap is niet eenduidig gedefinieerd. Burgerschap kent twee aspecten: behoud van eigen identiteit en integratie (in het bredere Europa). Daarom is het volgens Breidbach essentieel dat meertaligheid worden gewaardeerd op het niveau van het individu en dat de onderwijsinstellingen die van doen hebben met taalbeleid hier oog voor hebben. Ook in verband met actieve participatie van het individu in de(Europese) samenleving. Hij presenteert tentatief een model om te kunnen bepalen onder welke omstandigheden beheersing van Engels als lingua franca van belang kan zijn en verbindt daar consequenties aan voor het onderwijzen van Engels.