​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Interculturele competentie

Policy Approaches to English

19-2-2015
Neuner, G. (2002). Policy Approaches to English. Strasbourg: Council of Europe, Language Policies.
In veel aanbevelingen van de Raad van Europa wordt meertaligheid als beginsel en doel van taalonderwijsbeleid aangeduid. In het kader van een algemene discussie over taaldiversiteit ontstond de behoefte apart aandacht te besteden aan het leren en onderwijzen van Engels in Europa. Voor een debat hierover zijn discussiestukken geschreven. Dat van Neuner is hier een van. Een ander in dit verband is “Guide for the development of language education policies in Europe: from linguistic diversity to plurilingual education”.
Contactpersoon