​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Handreiking
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Portfolio Assessment in the Foreign Language Classroom

19-2-2015
NCLRC (n.d.). Portfolio Assessment in the Foreign Language Classroom.
Hoe is het taalportfolio te gebruiken in het kader van assessment? Op deze en andere vragen gaat deze website in. De site is het resultaat van een Amerikaans, driejarig (1996-1999) project over het gebruik van portfolio’s met dit doel. De site wil een handleiding zijn. Ingegaan wordt, onder veel meer, op vragen als wat portfolio-assessment is en hoe de handleiding daarbij behulpzaam kan zijn, op validiteit en betrouwbaarheid, op (het vervaardigen van) rubrics.