​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • Vreemdetalendidactiek

Practical Language Testing

31-7-2018
Fulcher, G. (2010). Practical Language Testing. London: Hodder Education.
ISBN

978-0340984482

Dit handboek geeft docenten moderne vreemde talen en toetsontwikkelaars richtlijnen voor taaltoetsing: het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van taaltoetsen, met aandacht voor de beoogde doelgroep, vaardigheden en toetsdoelen. Het doet dat op praktische wijze. Het biedt geen pasklare oplossingen. Het gaat in op het fenomeen taaltoetsing en de impact die het heeft of kan hebben voor de leerder en de leraar. Het boek is 'praktisch' in die zin dat het advies geeft over wat successievelijk gedaan moet worden om een test te ontwikkelen. Het is ook 'praktisch' omdat elk stuk hoofdstuk informatie bevat die helpt beslissingen te nemen over wanneer, waarom en hoe beoordelingen uit te voeren.