​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • Vreemdetalendidactiek

Practical Language Testing

19-2-2015
Fulcher, G. (2010). Practical Language Testing. London: Hodder Education.
ISBN

978-0340984482

Dit handboek geeft docenten moderne vreemde talen en toetsontwikkelaars praktische richtlijnen over taaltoetsing: het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van taaltoetsen, met aandacht voor de beoogde doelgroep, vaardigheden en toetsdoelen.