​​​
Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • TTO

Proud to be tvmbo

26-3-2018
Tanner, R., & Graaff, R. de. (2011). Proud to be tvmbo. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Dit rapport over tweetalig vmbo is bedoeld voor schoolleiders, taaldocenten, taalcoördinatoren en degenen die zich in een school bezighouden met internationalisering. Het is een verslag van een onderzoek naar  succesvolle vormen van tweetalig vmbo (tvmbo). Door middel van literatuuronderzoek, observaties, enquêtes en interviews is nagegaan hoe docenten, leerlingen en taalcoördinatoren denken over manieren om tweetalig onderwijs succesvol aan te pakken. Het onderzoek wijst uit dat tweetalig onderwijs geschikt kan zijn voor vmbo-leerlingen. Wel is het belangrijk dat aan zowel het Engels als het Nederlands goede aandacht besteed wordt. Het onderzoek gaat in op de vraag waarom scholen en studenten voor tvmbo kiezen en op de voordelen van taalgericht vakonderwijs in het vmbo. Het blijkt dat tvmbo voor zowel leerlingen als docenten motiverend werkt. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor schoolbeleidsmakers, voor docenten, voor de scholing van docenten en voor verder onderzoek.
Contactpersoon