​​​
Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Referentiekader
 • Schoolbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek

Proud to be tvmbo

19-2-2015
Tanner, R., & Graaff, R. de. (2011). Proud to be tvmbo. Utrecht: Universiteit Utrecht.
ISBN

978-90-393-5566-4

Dit rapport over tweetalig vmbo is bedoeld voor schoolleiders, taaldocenten, taalcoördinatoren en degenen die zich in een school bezighouden met internationalisering. Het is een verslag van onderzoek naar handreikingen voor succesvolle vormen van tweetalig vmbo. Door middel van literatuuronderzoek, observaties, enquêtes en interviews is nagegaan hoe docenten, leerlingen en taalcoördinatoren denken over succesvolle manieren voor tweetalig onderwijs. Het onderzoek wijst uit dat tweetalig onderwijs geschikt kan zijn voor vmbo-leerlingen. Wel is het belangrijk dat aan zowel het Engels als het Nederlands goede aandacht besteed wordt. Het onderzoek gaat in op de vraag waarom scholen en studenten voor tvmbo kiezen en op de voordelen van taalgericht vakonderwijs in het vmbo. Resultaten wijzen uit dat tvmbo voor zowel leerlingen als docenten motiverend werkt. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor schoolbeleidsmakers, voor docenten, voor scholing van docenten en voor verder onderzoek.
Contactpersoon