​​​
Sector
Alle onderwijstypen
Vakgebied
Moderne vreemde talen
Vakinhoud
Gesprekken voeren;Schrijven;Spreken;Kijken en luisteren;Lezen
Leerplankundig thema
Vakspecifiek thema
ERK

Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004

2017-09-26T12:43:20Z

​Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.

Taalprofielen 2015 is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, lerarenopleiders en ontwikkelaars van lesmateriaal en toetsen. De publicatie beschrijft de ontwikkeling van vreemdetaalcompetenties in de vorm van concrete 'can do-statements': kernachtige uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal. Deze uitspraken zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat ze per vaardigheid de ontwikkeling laten zien van een zeer elementaire tot een vergevorderde taalvaardigheid. Uitgangspunt vormt de geaccrediteerde Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) door de Nederlandse Taalunie.
Contactpersoon