​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • ERK
 • Europees Taalportfolio

Recommendation CM/Rec(2008)7 of the Committee of Ministers to member states on the use of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the promotion of plurilingualism

19-2-2015
Council of Europe. (2008). Recommendation CM/Rec(2008)7 of the Committee of Ministers to member states on the use of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the promotion of plurilingualism. Strasbourg: Council of Europe.
Met deze aanbeveling wil de Raad van ministers van de Raad van Europa meertaligheid bevorderen en het hanteren van een weldoordachte aanpak benadrukken. Daarbij gaat de raad ook in op de functie die het ERK bij het verwezenlijken van de aanbeveling zou kunnen vervullen en onder welke voorwaarden dat het beste zou kunnen.