​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual

23-1-2015
Noijons, J., Béresová, J., Breton, G., & Szabó, G. (2011). Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual. Strasbourg/Graz: Council of Europe/ECML.
Deze publicatie, bedoeld voor beleidsmakers, ontwikkelaars van toetsen en examens en lerarenopleiders moderne vreemde talen, bespreekt een aantal hoogtepunten uit het eerder gepubliceerde Manual (Relating examinations to the Common European Framework, 2009). Dit Manual is een handleiding voor het op systematische, verantwoorde en betrouwbare wijze koppelen van taalvaardigheidstoetsen en examens aan het ERK. Bij de publicatie hoort ook een website.