​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • ERK

Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual

31-7-2018
Noijons, J., Béresová, J., Breton, G., & Szabó, G. (2011). Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Highlights from the Manual. Strasbourg/Graz: Council of Europe/ECML.

Deze publicatie bespreekt een aantal hoogtepunten uit de in 2009 gepubliceerde Manual (Relating examinations to the Common European Framework). De Manual heeft tot doel taalvaardigheidstoetsen en examens op systematische, verantwoorde en betrouwbare wijze te koppelen aan het ERK. Bij de publicatie hoort een website. De publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, ontwikkelaars van toetsen en examens en lerarenopleiders moderne vreemde talen.

 

Zie ook de aanvulling op de in 2009 gepubliceerde Manual: Manual for Language Test Development and Examining, 2011