​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakinhoud
 • Schrijven
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek
 • Versterkt taalonderwijs

Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Teaching second language learners in the mainstream classroom

23-2-2015
Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Teaching second language learners in the mainstream classroom. Portsmouth: Heinemann Educational Books.
ISBN

ISBN-13: 978-0325003665

Dit boek is bedoeld voor niet speciaal in mvt geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs, op scholen waar niet-talig en mvt-onderwijs worden geïntegreerd. Het bespreekt op een praktische manier hoe een leerkracht 'scaffolding' kan toepassen tijdens opdrachten voor spreken, lezen, schrijven en luisteren in de vreemde taal. Scaffolding is het bieden van tijdelijke ondersteuning door de leerkracht, met als doel dat de leerlingen een activiteit uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren zonder die ondersteuning.
Contactpersoon