​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Taalverwerving
  • Vreemdetalendidactiek

Scaffolding. Technieken om MVT leerlingen hoger te laten reiken

31-7-2018
Beeker, A., Canton, J., & Trimbos, B. (2008). Scaffolding. Technieken om MVT-leerlingen hoger te laten reiken. Enschede: SLO.
In deze publicatie, bedoeld voor docenten mvt in basis- en voortgezet onderwijs en lerarenopleiders, wordt aan de hand van de theorie en met praktijkvoorbeelden uitgelegd hoe je als docent ‘scaffolding’ kunt inzetten. In de publicatie wordt de volgende definitie van ‘scaffolding’ gehanteerd: het repertoire aan didactisch handelen dat een docent/expert kan inzetten om een leerling/novice in staat te stellen uiteindelijk autonoom/zelfstandig een (taal)taak uit te voeren. De leraar (de expert) bouwt een ''steigertje'' waarop de leerling (de novice) even kan gaan staan om zijn hoger gelegen doel te bereiken (Vygotski). De publicatie eindigt met de volgende vaststelling: het leerzaamst is het gesprek waarin de docent zich een behulpzame, nieuwsgierige gesprekspartner betoont en samen met de leerling op zoek gaat naar de juiste ondersteuning op het juiste moment.