​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Toetsing en examens
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Schoolexamensvo

23-2-2015
Kennisnet, Platform-VVVO, VO-raad, & SLO. (2009-2013). Schoolexamensvo. Geraadpleegd op 16 augustus 2013.
Deze website is relevant voor docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Voor docenten is er een algemene informatie over toetsing of, voor een aantal vakken, specifieke informatie over toetsing bij een bepaald vak. De website biedt docenten de mogelijkheid de kwaliteit van schoolexamens havo/vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Voor schoolleiders is er informatie over de organisatie van het schoolexamen en zijn er instrumenten en protocollen om de kwaliteit van het schoolexamen te borgen. De vakpagina's Engels, Duits en Frans bevatten informatie over het schoolexamenprogramma en het PTA, richtlijnen voor de ontwikkeling van schoolexamens schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid en literatuur, een overzicht van relevante links en publicaties en een aantal voorbeeldtoetsen, die samen met docenten zijn ontwikkeld.
Contactpersoon