​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Arabisch
 • Chinees
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • Vreemdetalendidactiek

Schrijftoetsen voor de moderne vreemde talen. Beschrijving en verantwoording van een toetsvorm

23-2-2015
Melse, L. (1990). Schrijftoetsen voor de moderne vreemde talen. Beschrijving en verantwoording van een toetsvorm. Apeldoorn: Van Walraven.

Dit proefschrift gaat in op de vraag naar een werkdefinitie van schrijfvaardigheid in het moderne vreemdetalenonderwijs en onderzoekt operationaliseerbare doelstellingen en daarop aansluitende toets- en beoordelingsvormen bij het schrijfonderwijs mvt in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het behoort tot de eerste onderzoeksactiviteiten die door Cito zijn ondernomen op dit terrein sinds de invoering van de Mammoetwet. Voor uitwerking van de schrijfvaardigheidsdoelstelling van de examenprogramma's is aansluiting gezocht bij het vreemdetaalgebruik in het normale taalverkeer. Toen was de meest algemeen voorkomende vorm van schrijven in een vreemde taal  het schrijven van brieven voor persoonlijke doeleinden. Deze vorm heeft Melse dan ook gekozen voor de ontwikkeling van schrijftoetsen.  Taalcommunicatieve behoefte is niet het enige motief voor de gemaakte keuze geweest. “Andere argumenten ten gunste van de brief zijn het doelgerichte karakter van deze vorm van schrijfvaardigheid, de (goede) mogelijkheid in briefopdrachten inhoudelijk aan te sluiten bij wat leerlingen mondeling moeten kunnen uitdrukken en de mogelijkheid tot aansluiting bij en ook tot stimulering van jeugdcorrespondentie.”