​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

Self-assessment of language proficiency: Rationale and applications

23-2-2015
Oscarson, M. (1989). Self-assessment of language proficiency: Rationale and applications. Language testing, 6 (1), 1-13.
Het artikel gaat in op de belangstelling die in het vreemdetalenonderwijs toen sterk was toegenomen  voor methodes voor self-assessment en op publicaties die dat illustreren. Die publicaties betreffen  zowel theoretische als praktische kwesties rond self-assessment. Het zet vervolgens de argumenten uiteen om de self-assessmentprincipes bij het onderwijzen en leren van talen te adopteren, verwijst naar onderzoek en bronnen die die argumenten ondersteunen en presenteert ideeën en materialen die ontwikkelingen die toen plaatsvonden illustreren.