​​​
Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Speakerbox

31-7-2018
Boer, R. de, Burg, C. van der, Haaksma, T., Sol, V.L., & Visser, M. (2008). Speakerbox. Amersfoort: CPS.

Deze brochure wil docenten moderne vreemde talen in de onderbouw van het vmbo ondersteunen bij het laten oefenen van gespreksvaardigheid in grote groepen. De brochure geeft voorbeelden van taaltaken, gekoppeld aan het Europees Referentiekader (niveau A1 en A2). Er is veel aandacht voor:

 • klasmanagement
 • didactiek
 • specifieke werkvormen
 • hulpmiddelen waarmee vorderingen gemeten kunnen worden.
Contactpersoon