​​​
Sector
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • ICT
 • Vakdidactiek
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Speakerbox

23-2-2015
Boer, R. de, Burg, C. van der, Haaksma, T., Sol, V.L., & Visser, M. (2008). Speakerbox. Amersfoort: CPS.
Deze brochure is bedoeld om docenten moderne vreemde talen in de onderbouw van het vmbo te ondersteunen bij het oefenen van gespreksvaardigheid in grote groepen. De publicatie geeft voorbeelden van gespreksvaardigheidsonderwijs, gekoppeld aan het Europees Referentiekader (niveau A1 en A2). Er is veel aandacht voor klassenmanagement en didactiek (hoofdstuk 2) en specifieke werkvormen (hoofdstuk 4 t/m 7), en voor hulpmiddelen waarmee vorderingen gemeten kunnen worden (hoofdstuk 8). De brochure bestaat voor een groot deel uit basisbeschrijvingen van taaltaken waarmee leerlingen kunnen oefenen (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van spreekvaardigheid in termen van het ERK. De brochure wordt afgesloten met een uitgebreid literatuur- en bronnenoverzicht.
Contactpersoon