​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
  • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
  • ICT
  • Vakdidactiek
  • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
  • Taalverwerving
  • Vreemdetalendidactiek

Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT

31-7-2018
Corda, A., Koenraad, T., & Visser, M. (2012). Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. Levende Talen Tijdschrift, 13 (1), 36-44.
Dit artikel is van belang voor docenten moderne vreemde talen en lerarenopleiders. De auteurs presenteren een aantal mogelijkheden om ICT effectief in te zetten in de mvt-lessen. ‘Effectief’ omdat de voorwaarden voor taalverwerving beter worden gerealiseerd of omdat er organisatorische voordelen ontstaan. Er is aandacht voor de mogelijkheid via ICT input in de vreemde taal aan te bieden en asynchrone en synchrone communicatie te bewerkstelligen. Ook automatische spraakherkenning en toetsing van spreekvaardigheid via de computer worden besproken. Ter verduidelijking gebruiken de auteurs voorbeelden en ervaringen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ze concluderen dat ICT zeker kan bijdragen aan betere ondersteuning van spreekvaardigheid doordat het meer mogelijkheden biedt voor autonoom leren en interactie.