​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
 • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT

23-2-2015
Corda, A., Koenraad, T., & Visser, M. (2012). Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. Levende Talen Tijdschrift, 13 (1), 36-44.
Dit artikel is van belang voor docenten moderne vreemde talen en lerarenopleiders. De auteurs een aantal mogelijkheden om ICT effectief in te zetten in de mvt-lessen. ‘Effectief’ omdat de voorwaarden voor taalverwerving beter worden gerealiseerd, of omdat er organisatorische voordelen ontstaan. Er is aandacht voor de mogelijkheid via ICT input in de vreemde taal aan te bieden en asynchrone en synchrone communicatie te realiseren. Ook automatische spraakherkenning en toetsing van spreekvaardigheid via de computer worden besproken. Ter verduidelijking gebruiken de auteurs voorbeelden en ervaringen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ze concluderen dat ICT zeker kan bijdragen aan betere ondersteuning van spreekvaardigheid, door meer mogelijkheden te bieden voor autonoom leren en interactie.