​​​
Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Starterskit Spaans

Aghina-González Marin, M., Ettekoven, M. van, Fasoglio, D., Nesselaar, M., Nieto Fargallo, M., Pozo Llorente, G., ... Verstegen, L. (2009). Starterskit Spaans. Geraadpleegd op 26 juni 2013, van http://www.starterskitspaans.slo.nl/
 
Deze webpagina is bedoeld voor docenten die het vak Spaans in de variant 'elementair' geven in de bovenbouw havo/vwo. Zij bevat informatie over het eindexamenprogramma, de streefniveaus volgens het Europees Referentiekader en praktische suggesties om efficiënt met het ERK te kunnen werken. Ook zijn er links te vinden naar uitgewerkte rubrics voor de beoordeling van prestaties van leerlingen in termen van het ERK, naar voorbeelden van verschillende taaltaken, naar informatie over (de voor- en nadelen van het gebruik van) het internationale certificaat DELE en naar de Handreiking schoolexamen mvt elementair havo/vwo.