​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Basisonderwijs
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw bb
 • vmbo onderbouw gl
 • vmbo onderbouw kb
 • vmbo onderbouw tl
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Curriculum
 • Doelen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004

17-6-2015

​Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015) Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.

​​​​

Taalprofielen is een uitwerking van de descriptoren van het Europees Referentiekader in concrete voorbeelden van situaties en taalhandelingen. De publicatie is in 2004 samengesteld en is door haar heldere, praktische structuur een belangrijk hulpmiddel geworden voor de modernevreemdetalendocent. Aanleiding voor de herziening was de verschijning van de officiële vertaling van het ERK, het met het oog op vwo en tto ten onrechte ontbreken van het C2-niveau en nieuwe ontwikkelingen in de media-technologie. Taalprofielen 2015 bevat grotendeels dezelfde voorbeelden als de eerste versie en biedt daarnaast:

 • de beschrijving van het C2-niveau;
 • de beschrijving van de plusniveaus: A2+, B1+ en B2+;
 • meer voorbeelden die het gebruik van digitale media veronderstellen;
 • vergroting van de herkenbaarheid van de voorbeelden voor het voortgezet onderwijs.