​​​

Sector

 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Pabo
 • Hbo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo

Vakgebied

 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks

Vakinhoud

 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken

Leerplankundig thema

 • Referentiekader
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Vakspecifiek thema

 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Taalprofielen

20-4-2015
Liemberg, E., & Meijer, D. (2004). Taalprofielen. Enschede: Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, lerarenopleiders en ontwikkelaars van lesmateriaal en toetsen. Zij beschrijft de ontwikkeling van vreemdetaalcompetentie in de vorm van concrete 'can do-statements': kernachtige uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal. Deze uitspraken zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat ze per vaardigheid de ontwikkeling laten zien van een zeer elementaire tot een vergevorderde taalvaardigheid. De overzichten in deze publicatie kunnen ook goed gebruikt worden om schoolsoortoverstijgende, doorlopende leerlijnen te formuleren (po-vo, vmbo-mbo- onderbouw-bovenbouw e.d.). Ook individuele taalleerders kunnen met behulp van de statements zelf een indruk vormen van hun actueel taalbeheersingsniveau ineen vreemde taal en aansluitende leerbehoeften of wensen formuleren.

Contactpersoon