​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK

Taaltoetsen Europees Referentiekader

23-2-2015
Cito. (n.d.). Taaltoetsen Europees Referentiekader. Geraadpleegd op 27 juni 2013.
Deze Cito-website is gericht op docenten moderne vreemde talen, materiaalontwikkelaars en lerarenopleiders. Hij bevat certificerende toetsen uit voor lezen, luisteren, schrijven en spreken voor de talen Duits, Engels en Frans op verschillende ERK-niveaus. De gemakkelijkste opgaven kunnen al ingezet worden in de brugklas. De moeilijkste taken vormen ook voor de eindexamenleerling van het vwo nog een uitdaging. Daarnaast zijn er links naar publicaties met informatie over het Europees Referentiekader en ervaringen van docenten en leerlingen. Ook zijn op de website demonstraties van ERK-oefentoetsen op verschillende niveaus (A1 t/m B2) te beluisteren.