​​​
Sector
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Taalvaardigheid Engels in de basisvorming: een internationale vergelijking

23-2-2015
Bot, K. de. (2004). Taalvaardigheid Engels in de basisvorming: een internationale vergelijking. Levende Talen Tijdschrift, 5 (3), 21-28.
Deze publicatie is relevant voor docenten Engels in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor lerarenopleiders. Het betreft een verslag van een internationaal vergelijkend onderzoek naar taalvaardigheid Engels in de basisvorming. Doel was na te gaan welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op de taalverwerving. De volgende variabelen zijn onderzocht: contact met het Engels (met name via de media), taalvaardigheid Engels, attitudes ten aanzien van het Engels en gezinskenmerken. Taalvaardigheid werd gemeten met een zelfbeoordelingstest en een vocabulairetest. Vragenlijsten werden gebruikt om inzicht te krijgen in de overige variabelen. De resultaten laten zien dat de mate van contact met Engels buiten de school geen effect lijkt te hebben op de taalvaardigheid. Verder hangt de attitude ten aanzien van het Engels positief samen met taalvaardigheid. Leerlingen die Engels meer waarderen, schatten hun taalvaardigheid ook hoger in.