​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • ICT
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

TalenQuest maken

23-2-2015
Visser, M., Corda, A., Trimbos, B., & Westhoff, G. (2006). TalenQuest maken. Amersfoort: CPS.
Deze publicatie, bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, is een uitgebreide en zeer praktische handleiding voor het maken van een talenquest. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe een dergelijke taakgerichte activiteit, gericht op internetbronnen, goed kan worden opgezet. Met veel voorbeelden, tips en verwijzingen naar relevante websites.
Contactpersoon