​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Taakgericht onderwijs
 • Leermiddelen en ICT
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

TalenQuests: Beloften en valkuilen

31-7-2018
Westhoff, G.J. (2005). TalenQuests: Beloften en valkuilen. Levende Talen Magazine, 92 (4), 12-14.
Dit artikel is van belang voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs die zich oriënteren op het inzetten van talenquests om hun lessen meer levensecht, betekenisgeoriënteerd en toepassingsgericht te maken. In dit artikel worden kort de beloften en valkuilen besproken van talenquests. Veel hangt af van de manier waarop zij worden uitgevoerd door de docent. Werken met talenquests vraagt een andere manier van werken en naar je vak kijken. Met succes talenquests gebruiken vraagt daarbij vaardigheid en een didactisch repertoire in projectachtig, of toch op zijn minst taakgeoriënteerd werken. Dat wil zeggen: een goed klassemanagement, slim “taakmanagement” (in groepjes werkende leerlingen goed “bij de les” kunnen houden) en een goed inzicht in wat helpt en hindert bij toepassingsgerichte vreemdetaalverwerving.