​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Fries
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek
Trefwoorden
 • Formative Assessment

Teacher feedback in the classroom: Analyzing and developing teachers’ feedback behavior

23-2-2015
Voerman, L. (2014). Teacher feedback in the classroom: Analyzing and developing teachers’ feedback behavior. Utrecht: Universiteit Utrecht.
ISBN

978-94-6259-189-9.

Deze dissertatie gaat over feedback aan leerlingen door docenten in het voortgezet
onderwijs. Feedback is één van de meest effectieve middelen die leraren tot hun beschikking
hebben om leren te bevorderen, effectiever dan bijvoorbeeld de kwaliteit van hun instructie.
Het eerste deel van dit proefschrift gaat over wat er vanuit de wetenschap bekend is over
effectieve feedback en over de mate waarin docenten in het voortgezet onderwijs zulke
feedback ook daadwerkelijk geven. Het tweede deel gaat over de professionele ontwikkeling van leraren ten aanzien van het leren geven van feedback. In dit verband werd een
in-company professionaliseringstraject voor docenten in het voortgezet onderwijs ontworpen en geëvalueerd, bedoeld om docenten te ondersteunen bij het vergroten van de frequentie van effectieve feedback in de klas.