​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Interculturele competentie
 • Vreemdetalendidactiek

Teaching Chinese as a Foreign Language

24-2-2015
Everson, M.E., & Xiao, Y. (2009). Teaching Chinese as a Foreign Language. Boston: Cheng & Tsui Company.
ISBN

978-0887276682

Deze bundel artikelen is bedoeld voor docenten Chinees in het voortgezet onderwijs en voor de opleiders van docenten Chinees. De artikelen in het eerste deel gaan achtereenvolgens over: de standaard van Chinees onderwijs in de grotere mvt-context; het op een cultureel gepaste manier handelen in het Chinees en communicatief, competentiegericht onderwijs. De tweede sectie van het boek draait om de didactiek van Chinees onderwijs. De hoofdstukken van de laatste sectie gaan in op de specifieke situatie van Chinees onderwijs in de Verenigde Staten.