​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Interculturele competentie
 • Vreemdetalendidactiek

Teaching Chinese as a Foreign Language

31-7-2018
Everson, M.E., & Xiao, Y. (2009). Teaching Chinese as a Foreign Language. Boston: Cheng & Tsui Company.

Deze bundel artikelen is bedoeld voor docenten Chinees in het voortgezet onderwijs en voor de opleiders van docenten Chinees.

De artikelen in het eerste deel gaan over:

 • de standaard van Chinees onderwijs in de grotere mvt-context;
 • het op een cultureel gepaste manier handelen in het Chinees en
 • communicatief, competentiegericht onderwijs.

De tweede sectie van het boek draait om de didactiek van Chinees onderwijs, de laatste om de specifieke situatie van Chinees onderwijs in de Verenigde Staten.