​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A matter of effect

24-2-2015
Davidson, F., & Fulcher, G. (2007). The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A matter of effect. Language Teaching 03, 231-241.

Dit artikel is van belang voor docenten moderne vreemde talen, materiaalontwikkelaars, toetsenmakers en lerarenopleiders en gaat over de ontwikkeling van taaltoetsen. Volgens de auteurs gaat dit het beste als het beoogde effect van de toets wordt meegenomen in het ontwikkelproces. Zij bediscussiëren het ruim interpreteerbare taalgebruik van het Europees Referentiekader en zijn inzetbaarheid bij het ontwikkelen van toetsen. Aan de hand van een voorbeeld, een gesprek aan de balie, tonen de auteurs zwakke punten aan van het ERK. Desondanks menen ze dat het ERK een goed vertrekpunt is bij het ontwikkelen van taaltoetsen, mits je - zoals gezegd - het beoogde effect van de toets in gedachten houdt.