​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Referentiekader
  • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
  • ERK

The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A matter of effect

31-7-2018
Davidson, F., & Fulcher, G. (2007). The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A matter of effect. Language Teaching 03, 231-241.

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van taaltoetsen. Volgens de auteurs moet daarbij gedurende het gehele ontwikkelproces rekening worden gehouden met wat men met de toets beoogt. Zij bediscussiëren het taalgebruik van het ERK dat niet altijd voor eenduidige uitleg vatbaar is en vragen zich af wat het nut van een dergelijke taal bij de ontwikkeling van een taaltoets is. Ondanks tekortkomingen van het ERK, wat zij o.a. laten zien aan de hand van een voorbeeld - een gesprek aan de balie - menen de auteurs dat het ERK een waardevol vertrekpunt is bij de ontwikkeling van taaltoetsen.