​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

The Development of Specifications for Item Development and Classification within The Common European Framework of Reference for Languages: Learning,Teaching, Assessment

24-2-2015
lderson, J.C., Figueras, N., Kuijper, H., Nold, G., Takala, S., & Tardieu, C. (2004). The Development of Specifications for Item Development and Classification within The Common European Framework of Reference for Languages: Learning,Teaching, Assessment. Lancaster: Lancaster-universiteit.
Deze publicatie is bedoeld voor toetsontwikkelaars. Het is het verslag van het Dutch CEFR Construct Project, gefinancierd door het ministerie van OCW. Het rapport gaat over de rol van het Europees Referentiekader bij het maken van goed lees- en luistermateriaal en het ontwerpen van goede lees- en luistertests voor Engels, Duits en Frans. Voor de productieve taken (spreken en schrijven) lijken de ERK-niveaus goed bruikbaar, maar voor de receptieve taken is de link tussen test en ERK-niveau minder evident. In het project werden oordelen van experts over het ERK verzameld (fase 1) en werd een raamwerk voor testanalyse opgezet (fase 2) en uitgetest (fase 3). Een van de conclusies is dat het ERK op zich onvoldoende basis is voor het ontwikkelen van tests op specifieke ERK-niveaus. Het instrument dat de projectgroep heeft ontwikkeld ('The Dutch CEFR Grid Reading/Listening') is volgens de auteurs veelbelovend.