​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Taakgericht onderwijs
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • Eibo

The European Language Portfolio: where pedagogy and assessment meet

24-2-2015
Little, D. (2009). The European Language Portfolio: where pedagogy and assessment meet. Strasbourg: Council of Europe.
In deze discussienota worden de mogelijkheden verkend om door het gebruik van het CEFR in combinatie met het ELP het (autonoom en levenslang) leren en het onderwijzen van een vreemde taal verder te stimuleren en begeleiden. Het gecombineerde effect van het ERK en ELP op het leren van talen is veel minder dan het had kunnen zijn, stelt Little. Leren wordt in de subtitel van het CEFR niet voor niets eerder genoemd dan onderwijzen (en beoordelen). Het onderstreept de leerdergerichte benadering van het CEFR in het licht van de actiegerichte aanpak die het voorstaat. Het Europees Taalportfolio (ELP) weerspiegelt deze dubbele focus: deels ontworpen om leerderautonomie te bevorderen, deels om met behulp van de can do-statements ´leren door te doen´. De nota exploreert met name de nauwe relatie tussen pedagogie en assessment in termen van het CEFR en de nadruk die het ELP op self-assessment legt. Little stelt de uitdagingen aan de orde die moeten worden aangegaan om te komen tot volledige integratie van leren, onderwijzen en beoordelen.