​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

The Natural Approach

24-2-2015
Krashen, S.D., & Terrell, T.D. (1983). The Natural Approach. New York: Pergamon.
Deze taalverwervingstheorie uit de jaren 60 en 70 legt de nadruk op het aangeboren taalvermogen, dat je in staat stelt de taalregels onbewust te verwerven mits er voldoende blootstelling aan de doeltaal is. Dit laatste impliceert veel luisteren, veel lezen, veel communiceren. Receptie gaat vooraf aan productie. Een docent moet, volgens deze benadering, voor een beginnende taalleerder input gebruiken die iets boven diens taalvaardigheidsniveau ligt: ‘i + 1’ (waarbij ´i´ staat voor interlanguage). Krashen toont zich geen voorstander van drills. Aan grammaticaregels kent hij een marginale rol toe, zeker bij beginnende taalleerders.
Contactpersoon