​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Literatuur
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Vreemdetalendidactiek

The Power of Feedback

27-3-2018
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.

Feedback is van zeer grote invloed op het leren en presteren. Maar de impact ervan kan zowel positief als negatief zijn. De invloed van feedback wordt regelmatig genoemd in artikelen over leren en onderwijzen, maar verrassend weinig studies tot die tijd hebben de betekenis ervan systematisch onderzocht. Dit artikel geeft een conceptuele analyse van feedback en beoordeelt de beschikbare informatie wat betreft het effect op het leren en de uiteindelijke prestaties kritisch. Het blijkt dat, hoewel feedback een van de belangrijkste factoren bij het leren is, het type feedback en de manier waarop die wordt gegeven verschillend uit kan pakken. Er wordt een model voorgesteld dat de specifieke eigenschappen en omstandigheden identificeert die feedback effectief maken. Ook worden een aantal  netelige kwesties besproken, inclusief de timing van de feedback en de effecten van positieve en negatieve feedback. Ten slotte wordt de analyse gebruikt om de lezer suggesties aan de hand te doen voor het gebruik van feedback en om de effectiviteit ervan in de klas te vergroten.

Contactpersoon