​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
 • Hbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Curriculum
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

The development of vocabulary breadth across the CEFR levels

24-2-2015
Milton, J. (2010). The development of vocabulary breadth across the CEFR levels. EUROSLA Monographs series 1. Communicative Proficiency and Linguistic Development, 211-231.
Dit artikel is van belang voor taalleerders, docenten, en andere gebruikers van ERK. De auteurs proberen woordenschatgrootte (het aantal woorden dat een leerder kent in een tweede/vreemde taal) te koppelen aan de zes niveaus van het ERK (CEFR). Uit de beschrijving van het ERK (2001) komt naar voren dat woordenschat een praktische meeteenheid zou kunnen zijn bij de niveaubeschrijvingen. Men zou er dan vanuit kunnen gaan dat bij het overgaan naar een hoger niveau ook de woordenschat is vergroot. De resultaten van woordenschattoetsen in dit artikel ondersteunen deze aanname. Ook wordt, met behulp van deze resultaten, woordenschatomvang gekoppeld aan de ERK-niveaus. Resultaten duiden er ook op dat woordenschatgrootte kan verschillen per taal, maar duidelijk is nog niet of dit te maken heeft met verschillen tussen de talen zelf, of de verschillen in de constructie van de corpora die de basis waren voor de woordenschattoetsen.