​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

The output hypothesis and beyond: mediating acquisition through collaborative dialogue

3-3-2015
Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: mediating acquisition through collaborative dialogue. In J. Lantolf (ed.), Sociocultural theory and second language learning. (pp. 97-114). Oxford: Oxford University Press.
Wat is “collaborative dialogue”? Swain beschouwt het als een vorm van dialoog die als doel heeft taalkundige kennis te construeren. Om collaboratieve dialoog te plaatsen in theoretische en empirische claims met betrekking tot het leren van een tweede taal, onderzoekt de auteur in deze bijdrage heel kort de huidige opvattingen over de rol van interactie - en zijn componenten input en output – bij het leren van een tweede taal. Vervolgens verschuift de auteur het referentiekader enigszins door naar interactie te kijken vanuit sociocultureel perspectief. Hij beschouwt verschillende recente studies vanuit dit perspectief. Deze studies suggereren dat in ieder geval in sommige gevallen taal leren plaats vindt door de dialoog die betrokkenen voeren en dat naast aandacht voor input en output het daarom ook zinvol is voor een analyse van taal leren en de processen die daarbij aan de orde zijn, te kijken naar de rol van die dialoog.