​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Vakdidactiek
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving

The shaky ground beneath the CEFR: quantitative and qualitative dimensions of language proficiency

23-5-2018
Hulstijn, J.H. (2007). The shaky ground beneath the CEFR: quantitative and qualitative dimensions of language proficiency. The Modern Language Journal 91 (4), 663-667.

In dit artikel plaatst Jan Hulstijn, hoogleraar Tweede Taalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam, enkele kanttekeningen bij de geschiktheid van het ERK voor het toetsen en beoordelen van taalbeheersing. Het artikel constateert dat het ERK gebaseerd is op de perceptie van beoordelaars/docenten over de rangschikking van taalgedrag en niet op een taalverwervingstheorie. In Europa is het ERK echter voornamelijk ingezet in een voorschrijvend perspectief en gebruikt als basis voor summatieve toetsing, waarvoor het referentiekader echter een te zwak taalkundig fundament biedt. Hulstijn pleit voor nader praktijkonderzoek, gebaseerd op corpora, naar een taalverwervingstheorie (door Hulstijn core language proficiency genoemd) die kennis van vaardigheid onderscheidt. Het toetsen van kennis zou een voorspellende waarde hebben voor het vaardigheidsniveau waarop de taalleerder in de vreemde taal kan presteren.